Onze onderneming steunt op vertrouwen. Dat vertrouwen komt ons toe door steeds volgens de juiste waarden en normen te werk te gaan, los van eender welke situatie of resultaat. Onze medewerkers en klanten mogen er op rekenen dat wij ons woord zullen nakomen en dat wij correct en rechtvaardig zullen handelen.

Een oprecht en eerlijk dialoog kunnen aangaan,  goed luisteren en gerichte actie ondernemen om aan de noden te beantwoorden. Wij dragen een transparante en duidelijke communicatie hoog in het vaandel.

We zijn ondernemers in hart en ziel, we focussen ons steeds op goede en langdurige resultaten.  We zijn gedreven. We beschikken over een optimistische en enthousiaste zin om te groeien. We willen uitmuntend zijn. Ons werkgenot drijft ons en de passie voedt ons. We hebben de wil om te overtuigen en vooral te bezielen.

We beschikken over het vermogen om ons gemakkelijk aan te passen aan een veranderende omgeving, werkwijze, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en vereisten van onze klanten. Onze flexibiliteit slaat op alle facetten van de job. We staan open voor nieuwe ideeën of specifieke vragen, en dit met het beoogde eindresultaat in het vizier.

Het benaderen van vragen vanuit verschillende invalshoeken en niet gebonden zijn aan patronen en (denk)kaders. Met originele ideeën en oplossingen voor de dag komen. We durven onverwachte en eigenzinnige wegen in te slaan. Jong en vrij van geest, gebrek aan angsten en vooroordelen. We stimuleren een ‘out of the box’ denkwijze.

Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het eigen werk en dat van anderen. We zullen steeds acties ondernemen om onszelf inhoudelijk te verbeteren zodat dit resulteert in een betere kwaliteit voor onze klanten.

Website door axento.be